RETAIL OFFER

Type:
LISCIASTE:
Description:
Drzewo liściaste, silnie ogałęzione, zwarte, o pędach ukośnie wzniesionych ku górze. Osiąga około 13 metry wysokości i 3-4 metrów średnicy korony. Liście pojedyncze, trójklapowe o sercowatym kształcie blaszki. Długość liści to około 10 cm, w okresie wegetacyjnym zielone, jesienią intensywnie czerwonopomarańczowe, zimą opadają. Kwitnie drobnymi, intensywnie czerwonymi kwiatami. Zaleca się sadzenie na żyznych, podmokłych glebach o odczynie zbliżonym do kwaśnego. Słabo rośnie na glebach suchych, piaszczystych i wapiennych. Znakomity jako soliter lub sadzony w szpalerach.
Name:
Acer rubrum 'Scanlon'
Polish name:
Klon czerwony 'Scanlon'
Size:
12/14
Container:
C-40
Ask